19 de novembro de 2008

DESAFOGO LÍRICO EN LENGUA VERNÁCULA

Interesante este artigo. En especial, unha frase sobre as intencións do censor: "fomentar con especial diligencia la idea de la inferioridad de nuestro idioma".

Sem comentários: