30 de outubro de 2008

UXIO NOVONEYRA

Fala a tarde baixiño
i o corazón sínteo...
En lembranza de Uxío, no seu noveno cabodano.

Sem comentários: