15 de fevereiro de 2009

MARVEL: FUTURO DO CÓMIC, CÓMIC DO FUTURO

Un exemplo dos novos camiños para o cómic. ¿U-los novos camiños para a novela? ¿Irán tamén nesta dirección? ¿Non é o momento de arriscarse, de arriscarse de verdade?

Sem comentários: