6 de março de 2009

SE NON RESIDES, TAMÉN DECIDES

Concordo punto por punto co artigo de Manuel Rivas no País. Pola miña parte, non estou disposto a asinar nada que propoña o recorte dos dereitos dos emigrantes, de galegos, emigrantes coma min, e que, por necesidade, ou por outros motivos, teñen que vivir lonxe, o cal non significa que deixen de ser o que queren ser. Paréceme unha idea retrógrada, insolidaria, e impropia de alguén que se considere "progresista". Que se controle ese voto, votando en urna, por exemplo, para que dunha vez deixen de votar os mortos, é algo que xa está tardando, que todos din que van arranxar, pero que ninguén toca. ¿Por que será? Tamén me estraña, coma a Rivas, que xente á que estimo teña asinado o manifesto de Se resides, decides. Sobor de todo, vivindo no mundo no que vivimos, no que pensas que vas por territorio galego, e resulta ser norteamericano.

Sem comentários: